Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Gliwice-Bojków Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Gliwice-Bojków

Sakramenty i sakramentalia

Sakrament Chrztu św.

Rodzice dziecka lub przynajmniej jedno z nich powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej,  nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu z odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka z USC.

   W doborze rodziców chrzestnych, których proponują rodzice dziecka, należy pamiętać, by spełniali oni następujące warunki: 
•   ukończony 16 rok życia; 
•   przyjęty sakrament bierzmowania; 
•   aktualnie katolik wierzący, praktykujący, żyjący samotnie bądź w katolickim małżeństwie; 
•   nie będący matką ani ojcem dziecka, które ma przyjąć chrzest;
•   jeśli nie jest mieszkańcem naszej parafii, powinien dostarczyć zaświadczenie od proboszcza swojego miejsca zamieszkania o spełnianiu powyższych warunków;
•   powinien wziąć udział w nauce przedchrzcielnej w naszej parafii, bądź dostarczyć zaświadczenie o odbytej nauce w innej parafii;
•   w dniu chrztu dziecka powinien przystąpić do Komunii św., a co za tym idzie – wcześniej powinien skorzystać z Sakramentu Pokuty.
   Niespełnienie choćby jednego z tych warunków staje na przeszkodzie do dopuszczenia danej osoby do godności chrzestnego.

   Rodzicami chrzestnymi dla jednego dziecka może być jeden mężczyzna i jedna kobieta. Nie dopuszcza się więc jako chrzestnych dwóch osób tej samej płci. Może się zdarzyć, że rodzice dziecka nie są w stanie znaleźć dwojga chrzestnych dla swojego dziecka. W takim przypadku może być tylko jeden chrzestny i chrzest też będzie udzielony ważnie.

   Nauka przedchrzcielna, do udziału w której zobowiązani są rodzice oraz rodzice chrzestni, organizowana jest w naszej parafii zwykle w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca, zaraz po wieczornej Mszy św. Wiedząc o zbliżających się narodzinach dziecka, można tę naukę zaliczyć już wcześniej, nie zostawiając tego dopiero na czas po urodzeniu się dziecka.

:: więcej

Przygotowanie do I Komunii św. i Spowiedzi świętej

Przygotowanie obejmuje dzieci klas II Szkoły Podstawowej. Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: Msza św. niedzielna, nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe). Program przygotowań obejmuje również kilka spotkań dla rodziców (termin jest odpowiednio wcześnie ogłaszany podczas niedzielnych ogłoszeń). Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania.

 

:: zobacz plan przygotowania

Sakrament Bierzmowania

 • Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje klasy siódmą i ósmą szkoły podstawowej oraz pierwszą klasę szkoły średniej (niezależnie od katechezy prowadzonej w szkołach).         
 • Klasy siódma, ósma i pierwsza (szkoła średnia) uczestniczą w spotkaniach formacyjnych w Domu Parafialnym (klasa pierwsza co tydzień, klasa siódma i ósma raz na dwa tygodnie)
 • Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Wierni mają okazję do Spowiedzi św.:

 • codziennie przed każdą Mszą św.;
 • co tydzień w sobotę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • a także inne dyżury księży w konfesjonale poprzedzone ogłoszeniem na niedzielnej Mszy św.

Sakrament Małżeństwa

Informacji oraz formalności dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego udzielmy w każdą środę, w godzinach urzędowania kancelarii (19:00 - 21:00).

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania np.

 • Czym jest sakrament małżeństwa?
 • Kiedy rozpocząć przygotowania do sakramentu małżeństwa?
 • Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności?
 • Na czym polega przygotowanie się do sakramentu małżeństwa?
 • Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa?
 • Do kogo możecie zwrócić się z pytaniami?
  Możecie znaleźć pod adresem: dorodzin.pl.

Duszpasterska opieka nad chorymi i starszymi

 • W pierwszy piątek miesiąca - od godziny 8:15 - odwiedzamy chorych w domach z posługą sakramentalną (Spowiedź, Komunia św, Namaszczenie Chorych).

Pogrzeb

 • Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.
 • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw przez telefoniczne lub osobiste pośrednictwo Zakładów
  Pogrzebowych.
 • Dokumenty konieczne do pochówku:
  • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.

W najbliższym czasie

W najbliższym czasie

Porzadek Mszy Św.

Porzadek Mszy Św.

 

poniedziałek: 7.00
wtorek: 17.30
środa:  17.30 
czwartek:  8.00 
piątek:
17.30 
sobota: 18.00


niedziela i święta

8.30; 10.30; 16.00 
(Nieszpory : 15.30)

 Msza św. wotywna z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy:
środa, g. 17.30

 

 Aktualny porządek nabożeństw tutaj

Kancelaria

Kancelaria

 

 Kancelaria parafialna czynna we wtorki, środy i piątki po Mszy Świętej.

 

Wezwanie do chorego oraz sprawy pogrzebu o każdej porze.

 

 

 

 

e-parafia